We Build Building and Great Homes.

We successfully cope with tasks of varying complexity, provide long-term guarantees and regularly master new technologies.

Get in touch

(+380) 50 318 47 07

65 Allerton Street 901 N Pitt Str, Suite 170, VA 22314, USA

Gradnja na ključ
Gradnja na ključ
Gradnja na ključ

Za javne in zasebne naročnike

Podjetje Musaj d.o.o. v celoti prevzema gradnjo in inženiring stavb in inženirskih objektov s strani javnih in zasebnih naročnikov. Za naročnike izvajamo gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter zunanje ureditve na stavbah in inženirskih objektih na osnovi pridobljenega gradbenega dovoljenja in projektne dokumentacije za objekt v skladu z veljavnimi predpisi.

Dela izvajamo na osnovi sklenjeih pogodb v dogovorjeni kakovosti, rokih in cenah. Obračun izvedenih del izvajamo na osnovi dogovora po fiksnih enotnih cenah in dejansko izvedenih količinah.

signature signature
Plan + Control

How it Works

How it Works
1.

Phase Plan

This step connects the design process and its miles tones with construction.

2.

Design Pull Plan

We work with the design team to establish a detailed plan for reaching our goals.

3.

Coordinated Layout

This process creates a single point of truth: drawings all project.

4.

Quality Control

Having geometry worked out in the Layout step, prior to construction.

Začnimo projekt?

Pomemben faktor našega uspeha je pozitiven, prijazen in razumevajoč odnos do strank, ki od začetka do zaključka projekta vzbuja zaupanje in zadovoljstvo z nami in našim delom. Predlagamo, da se o tem prepričate.

POVPRAŠEVANJE
Začnimo projekt?