Search
Rekonstrukcija objekta Rečica Bled
Izdelava strehe
Izdelava fasade
Stanovanjska hiša Ytong Podmežaklja
Izdelava Strehe

Izdelava delavnice, Kamnoseštvo Vurnik


Izdelava stanovansjke stavbe Breg, Žirovnica


Izdelava opornega zidu Lancovo, Radovljica
Oporni zid, Finkenstein Avstrija

Izdelava opornega zidu, Kranjska Goraa
Izdelava dvorišča, Radovljica
Izdelava dvorišča, Bled
Trenutno v izdelavi : Stanovanjska hiša Mišače